Airport FOD en habitat management

Airport FOD en habitat management zijn belangrijke factoren binnen de veiligheid op luchthavens. Immers, de luchthavensector heeft in toenemende mate te kampen met bird strikes; een fenomeen dat een groot probleem vormt voor de vliegveiligheid wereldwijd. De oorzaak van het probleem heeft een directe link met gras management. En dus is dit iets waar TRILO haar deskundigheid kan aanwenden. 

TRILO heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de relatie tussen optimaal gras management (tall and short grass policies) en het risico op bird strikes / wildlife strikes. Gesprekken met diverse partijen binnen de luchthavensector, waaronder airport habitat managers, hebben ons veel geleerd over de problematiek en mogelijke oplossingen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een serie unieke machines specifiek geschikt voor optimaal gras management op luchthavens. Een belangrijke bijdrage aan de vliegveiligheid!

Brochure

Download Markt Brochure
Voornaam
Achternaam

Vraag stellen

Stel vraag
Voornaam
Achternaam

Bird en wildlife strikes: enkele feiten en cijfers

Wist u dat:

  • tussen 2000 en 2021 alleen al in Duitsland, 18.310 bird strikes werden geregistreerd?
  • in de periode 2008 – 2015 wereldwijd ongeveer 97.751 wildlife strikes werden gerapporteerd? (bron: ICAO)
  • de jaarlijkse schade als gevolg van bird strikes wereldwijd wordt geraamd op ruim 600 miljoen US dollar (bron: aviationmetric)
  • er tussen 1988 en 2019 wereldwijd 292 dodelijke slachtoffers waren te betreuren als gevolg van wildlife strikes? (bron: FAA)
  • één bird strike gemiddeld een schade veroorzaakt van € 150.000,- als er ook schade aan het vliegtuig is? Als het vliegtuig geen schade oploopt, blijven de kosten toch nog steeds ongeveer € 15.000,-.
  • per jaar de schade alleen al in Duitsland ongeveer € 17-45 miljoen bedraagt?

Aantal bird and wildlife strikes neemt toe

Bovenstaande cijfers tonen aan dat het probleem van bird / wildlife strikes veel voorkomt en een aanzienlijke bedreiging vormt voor de vliegveiligheid. En dit probleem wordt groter, want het aantal bird strikes neemt toe. Niet alleen door het toegenomen aantal vluchten en vliegtuigbewegingen en door de trend naar snellere en stillere vliegtuigen. Maar ook door de toegenomen populatie vogels bij vliegvelden.

Wegnemen van voedingsbron voor vogels is de oplossing

Wat doe je als je iets of iemand uit een gebied wilt verbannen? Je neemt de eerste levensbehoefte weg: voedsel!

Dus ook hier lijkt een logische en effectieve oplossing om de vogels te weren: het wegnemen van hun voedselbron. Immers: geen voedsel, geen reden om te blijven! En de belangrijkste voedselbron voor vogels in de buurt van vliegvelden houdt zich schuil in de aanzienlijke grasvelden. Insecten, reptielen en kleine knaagdieren gedijen goed in deze grasvelden, en daarom is het een aantrekkelijk gebied voor (roof)vogels. Conclusie: cruciaal bij het beperken van het risico op bird strikes is een doeltreffend habitatbeheer, en dus een effectief grasbeheer. Dit kan worden gerealiseerd door de grasvelden effectief te maaien. En dat is waar onze TRILO-machines in beeld komen!

Vliegveiligheid door goed grasbeheer!

Natuurlijk wordt het gras op luchthavens regelmatig gemaaid. Maar gewoon old-school maaien is niet voldoende om de vliegveiligheid te verhogen. Integendeel; het zou de veiligheid zelfs kunnen verlagen! Immers, het gras laten liggen na het maaien vormt in meerdere opzichten een risico.

Slim Habitat Management

Stelt u zich een vliegtuig voor dat op de startbaan taxiet. De vleugels van een vliegtuig kunnen over de zijkant van de taxibaan hangen, vlak boven de grasmat. De motoren bevinden zich nu vrij dicht boven het gras waardoor het maaisel in de straalmotoren gezogen kan worden. Of het wordt over de baan geblazen, waarmee hetzelfde risico ontstaat voor het volgende opstijgende vliegtuig. Wanneer het grasmaaisel terecht komt in straalmotoren, kan het schade toebrengen aan ventilatorbladen, de randen van compressorbladen of -schoepen. Afgezien daarvan kan gras dat niet direct wordt weggehaald, zich over het terrein verspreiden en uiteindelijk drainagekanalen en goten verstoppen.

Bovendien vormt het maaisel dat blijft liggen een belangrijke voedselbron voor vogels. Namelijk: de zaadkoppen van het gras. Een favoriete voedselbron voor zaadetende vogels. En, maaisel dat blijft liggen en op den duur gaat rotten, trekt ook weer insecten aan.

Airport FOD verwijderen

Eenzelfde gevaar wordt overigens gevormd door FOD, een ander veelvoorkomend probleem op luchthavens. FOD, zoals rondzwervend plastic of papier, afval, kapotte onderdelen, kledingstukken, etc. Elk object dat niet op het terrein thuis hoort, kan in een vliegtuigmotor terechtkomen en is dus uiterst gevaarlijk.

reducing damage through Airport FOD en habitat management
Airport FOD en habitat management voor hogere vliegveiligheid

Naast het maaien van de grasvelden is het dus net zo belangrijk om het maaisel én FOD direct te verzamelen.  En dat is precies wat de TRILO-machines doen!

Maaien, grasmaaisel én FOD verzamelen: alles in één werkgang!

Het belang van maaien en tegelijkertijd verzamelen van maaisel mag dus duidelijk zijn. TRILO ontwikkelt en produceert machines die snel grote grasvelden kunnen maaien en tegelijkertijd maaisel en FOD kunnen opzuigen en verzamelen. Speciaal voor Airport FOD en habitat management hebben wij een uitgebreide serie machines ontwikkeld die specifiek op deze branche zijn gericht. Een serie unieke machines met elk zijn eigen kenmerken. Alle luchthavens zijn immers verschillend en hebben te maken met hun eigen specifieke omstandigheden.

Voordelen efficiënt maaien & verzamelen

TRILO machines voor Airport FOD en habitat management

Kenmerken TRILO machines

Bekijk ons gamma machines voor Airport FOD en Habitat management:

Neem contact met ons op voor advies over de meest efficiënte machine voor uw luchthaven.