TRILO BISON C30w

Biomulchen en verzamelen in één werkgang

In het licht van de voortdurende klimaatverandering en de dringende noodzaak om eindige hulpbronnen te behouden, wordt het steeds dringender om alternatieve energiebronnen te onderzoeken om aan de stijgende vraag naar energie te voldoen. De nadruk ligt vooral op de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare alternatieven op basis van bijproducten uit de landbouw en andere organische materialen.

Breidt uw activiteiten uit met de rendabele TRILO BISON C30w. Onze alles-in-één machine blinkt uit in het mulchen en verzamelen van een verscheidenheid aan agrarische bijproducten in één werkgang. Bespaar aanzienlijk op brandstofkosten en arbeid en verminder de belasting van de bodem.

Maïsstengels verzamelen voor biomassa

Maïsstengels bestaan uit de bladeren, stengels en lege kolven van maïsplanten die na de oogst op een veld achterblijven. Dergelijk materiaal maakt ongeveer de helft uit van de opbrengst van een maïsgewas en is vergelijkbaar met stro van andere graangewassen, dat soms maïsstro wordt genoemd. Door over de volledige werkbreedte te klepelen, is één werkgang voldoende om de stronk te laden en de maïsstengel af te maaien.

De maïsrestanten worden gebruikt als biomassaresidu. De TRILO BISON C30w mulcht en verzamelt in één werkgang, dit bespaart brandstof, arbeid en bodembelasting.

Bekijk deze ingezonden video van Robin Gockel van Rasenhof R&B Wullengerd oHG

Gras verzamelen voor biomassa

Het gebruik van vers gras of kuilgras van landbouwgrond heeft een groot potentieel als energiegrondstof, aangezien deze biologische grondstof momenteel door landschapsbeheerders als afvalmateriaal wordt beschouwd en noch economisch noch ecologisch efficiënt is. 

Om deze energietransitie mogelijk te maken, is een effectieve inzamelmethode nodig. Met de TRILO BISON C30w is het mogelijk om het gras in één werkgang te maaien, te mulchen, te verzamelen en te transporteren. 

na een testperiode van 3 jaar zullen onze productiemodellen beschikbaar zijn vanaf januari 2024

Configureer uw machine

OF

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Ontvang een e-mail wanneer er  nieuws is over Biomulchen met TRILO-machines.

Bio Leads