Bermen maaien

Bermen maaien en het opruimen van blad en afval; activiteiten die veilig en efficiënt dienen te gebeuren met zo min mogelijk verkeershinder. Gelukkig is dit mogelijk met TRILO bladblazers en maaizuigwagens. De TRILO-maaizuigwagens zijn voor meerdere taken inzetbaar. U kunt bermen maaien maar tegelijkertijd  ook afval – zoals blad of zwerfafval  – opvegen en verzamelen.

Bermen maaien

Brochure

Download Markt Brochure
Voornaam
Achternaam

Vraag

Stel vraag
Voornaam
Achternaam

Het maaien van bermen combineren met zwerfafval verwijderen

Dagelijks belanden enorme hoeveelheden afval in de bermen langs autosnelwegen en provinciale wegen. Alle obstakels die in de bermen terechtkomen vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid. Het is dus zaak om dit (zwerf)afval zo snel mogelijk te verwijderen. Dit is prima te combineren met het maaien van hoge vegetatie in wegbermen, bij taluds van viaducten en bermen lang vaarwegen. De TRILO maaizuigwagen maait het gras, zuigt de grasresten op en zuigt ook direct eventueel afval op. In één werkgang, dus met zo min mogelijk hinder voor weggebruikers. Zo wordt het weggebruik veiliger en het milieu verbeterd.

Optioneel kan een zuigwagen worden voorzien van een zuigslang die aan beide zijden kan worden gemonteerd. Hiermee kunt u afvalmateriaal verwijderen van moeilijk bereikbare plaatsen. TRILO-zuigwagens kunnen ook met een zuigslang gecombineerd worden met elk type maaiarm. De zuigwagens zijn compact en wendbaar, met brede banden voor een lage bodemdruk. Door de hoge wendbaarheid is het makkelijk werken tussen eventuele obstakels. En de TRILO-zuigwagens trekken zich niets aan van het weer; u kunt uw werkzaamheden blijven uitvoeren, zelfs onder natte weersomstandigheden.